KOMİSYONLAR

Bologna Bilgi Sistemi Sorumlusu

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Dr. Öğretim Üyesi (Bölüm Başkanı)
Sıtkı AKINCIOĞLU
    2)Öğr. Gör. Murat OK 

Kalite Takımı Görevlileri

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı)Şenol ŞİRİN 
2)

Öğretim Görevlisi (Kalite Sorumlusu)

Önder ULU 
3)

Yüksekokul Sekreteri

 Nurten ACAR 
4) Öğretim Görevlisi İrem HORUZ 
5)Öğrenci Emre KAVAS 

Spor Komisyonu

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı)Şenol ŞİRİN

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı 

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Dr. Öğretim Üyesi

( Bölüm Başkanı )

Sıtkı AKINCIOĞLU 
2)Doç. Dr. 
Bekir ÇEVİK
3)Öğretim Görevlisi 

           Azime SUBAŞI           

4) Öğretim Görevlisi Önder ULU
 5) Öğretim Görevlisi  Onur ÖZBEK
 6)

Öğretim Görevlisi

( Müdür Yrd.) 

Şenol ŞİRİN

Erasmus Koordinatörü

 SIRA NOGörevli Personelin Unvanı

Görevli Personelin Adı Soyadı

1)Öğretim Görevlisi Önder ULU

Kütüphane Komisyonu

SIRA NOGörevli Personelin Unvanı

Görevli Personelin Adı Soyadı

 1) Öğretim GörevlisiAzime SUBAŞI

4207 Sayılı tütün ve sigara yasağı Komisyonu

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

1)Dr. Öğretim Üyesi.  Sıtkı AKINCIOĞLU
2) Öğretim Görevlisi Onur ÖZBEK 

Laboratuvar Sorumluluları

SIRA NOGörevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

Görev Tanımı

    1)

Dr. Öğretim ÜyesiSıtkı AKINCIOĞLUCad- Cam Laboratuvarı

    2)

Öğretim GörevlisiCanan ÇELİKGenel Bilgisayar Laboratuvarı

    3)

Öğretim GörevlisiEmine ŞİRİNMakine Resim, Konstrüksiyon Laboratuvarı
4)

Teknisyen

Abdullah AKBULUTKaynak Laboratuvarı

    5)

Dr. Öğretim ÜyesiBekir ÇEVİKMehmet ÇOKCAN Metalurji Laboratuvarı

Yemekhane Ortak Denetim Komisyonu

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Yüksekokul SekreteriNurten ACAR

     2)

Bilgisayar İşletmeniZülküf BİLGİN 

İç Kontrol Birim Koordinatörü

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Yüksekokul SekreteriNurten ACAR 

2020-2024 Stratejik Planlama Ekibi Üyeleri

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı 

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı)Şenol ŞİRİN
2) Dr. Öğretim ÜyesiSıtkı AKINCIOĞLU 
3)Öğretim Görevlisi 
Önder ULU

Birim İletişim Temsilcisi

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Yüksekokul SekreteriNurten ACAR

Kalite Temsilcisi

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

1) Öğretim Görevlisi (Kalite Yönetim Temsilcisi)

 Önder ULU 

Birim Web Sitesi Sorumluları

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı  

     1)

Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı) Şenol ŞİRİN
2)Teknisyen Abdullah AKBULUT 

Engelli Öğrenci Temsilciliği

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Öğretim GörevlisiÖnder ULU

Kısmi Zamanlı Öğrenci Dğerlendirme

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı 

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

Dr. Öğretim Üyesi       Sıtkı AKINCIOĞLU
2)Öğretim Görevlisi
Şenol ŞİRİN

     3) 

Öğretim GörevlisiÖnder ULU 

Okul Sanayi Koordinatörü

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1) 

Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı)  Şenol ŞİRİN

Staj Kordinatörlüğü

SIRA NOUnvan  Adı Program
 1) Dr.Öğr.Üyesi Harun GÜL Metalurji
 2) Öğr.Gör. Önder ULU Üretimde Kalite Kontrol
 3) Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÇEVİK Kaynak Teknolojisi
 4) Dr. Öğr. Üyesi. Sıtkı AKINCIOĞLU Makine Resim Konstrüksiyon
 5) Öğr.Gör.Dr. Zeynep ÖZMEN BOL İş Sağlığı ve Güvenliği

Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1) 

Öğretim Görevlisi Dr.Zeynep ÖZMEN  
2)Dr. Öğretim Üyesi  Bekir ÇEVİK 
 3) Öğretim GörevlisiMurat OK 
4)Bilgisayar İşletmeni 
Seçkin KARAGÜZ
5)Teknisyen  Abdullah AKBULUT

İlk Yardım Ekibi

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı

Görevli Personelin Adı Soyadı

Görev Tanımı
1)  Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı) Şenol ŞİRİNİlk Yardım Ekibi Ekip Başı 
2)Öğretim GörevlisiEmine ŞİRİN

İlk Yardım Ekibi Ekip Üyesi 

3)Yüksekokul SekreteriNurten ACAR

İlk Yardım Ekibi Ekip Üyesi 

Sivil Savunma Amirliği

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

     1)

TeknisyenAbdullah AKBULUT

Yangınla Mücadele Ekibi

SIRA NO Görevli Personelin Unvanı  

Görevli Personelin Adı Soyadı 

Görev Tanımı 

   1)

Öğretim GörevlisiAzime SUBAŞIYangınla Mücadele Ekibi Ekip Başı 
2)Öğretim GörevlisiOnur ÖZBEK

Yangınla Mücadele Ekibi Ekip Üyesi

3)TeknisyenAbdullah AKBULUT

Yangınla Mücadele Ekibi Ekip Üyesi

4)Bilgisayar İşletmeni Zülküf BİLGİN

Yangınla Mücadele Ekibi Ekip Üyesi
Program Koordinatörlükleri

 SIRA NOGörevli Personelin Unvanı  Görevli Personelin Adı Soyadı  Program
1) Öğr. Gör. Murat OK Metalurji
2) Öğr.Gör. Önder ULU Üretimde Kalite Kontrol
3) Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÇEVİK Kaynak Teknolojisi
  4) Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı AKINCIOĞLU Makine Resim Konstrüksiyon
5) Öğr.Gör.Dr. Zeynep ÖZMEN BOL İş Sağlığı ve Güvenliği